food

Продолжуваме со истражување на витамините и човековото тело. Овој пат, Алек Дренко ни пишува за еден многу важен витамин за човекот - Витамин Б1. Прочитајте го неговото излагање во продолжение :) Дали сте слушнале за Бери - бери, Верникеова енцефалопатија или Корсакова психоза? Ни јас, но...

Во Витамините и човековото тело: Витамин А - Part 2 ќе го продолжиме разговорот и ќе дознаеме нешто повеќе за проблемите кои ги имаме, а можат директно да се препишат како резултат на недостаток на Витаминот А....